top of page
73039552-CbViX.jpg

SVALILTS
SKVALTKVARN

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Förr hade varje by sin egen lilla skvaltkvarn. Vandra de blå- och vitmarkerad stigarna för att komma hit eller ta en tio minuters promenad sydöst om Svalilt, uppströms längs Vekaån. Här har inte malts säd sedan 1938, men Breareds kulturhistoriska förening ser till att kvarnstenarna bevaras och taket fortfarande täcks med torv

Titta gärna in i kvarnen och ta del av den information som finns om hur den fungerade. Håraltsjön fungerade troligtvis som vattenmagasin och när den skulle användas släppte man på vattnet så att ett flertal skvaltkvarnar kunde nyttja vattenkraften.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page