top of page
Stenbron-info.jpg

GAMLA
SKÄRKEREDSBRON

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Gamla Skärkeredsbron är en vacker, stensatt bro som utgjorde gränsförbindelsen mellan Snöstorps- och Breareds socknar. Bron har gamla anor och var den enda broförbindelsen över Lillån i Skärkered tills väg 25 var färdig 1956. På 1960-talet var det tänkt att den skulle rivas men intresserad lokalbefolkning förhindrade det och idag står den vackert intill väg 25.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page