top of page
24034873-JgPyY.jpg

JÖRANFORS

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Säteriet Stiernarp var en stor produktionsenhet under 1700-talet och var självförsörjande på skilda områden såsom livsmedel, byggnadsmaterial, klädes- och linnevaror samt papper.

I slutet av 1720-talet utökande man verksamheten med ett järnbruk och ett garveri. Georg Wilhelm Fleetwood fick privilegium för detta 1726 respektive 1727. Anläggningarna placerades i närheten av Assmans mynning i Brearedssjön.

Garverimanufakturen låg på ön och järnbruket var placerad utmed ån. Dessa byggnader var uppförda i korsvirke med tegelfyllning och var försedda med tegeltak. Transportmöjligheterna av råvaror och färdiga produkter var viktiga för anläggningen.

Man kan än idag finna spår av vägsträckningar som mynnar vid brukstomten. En vägstump mellan brukstomten och Brearedssjön slutar blint vid stranden och man förmodar att vissa varor har transporterats på båt över sjön då det på andra sidan fanns landsväg med förbindelse med Halmstad och Småland.

Verksamheten upphörde efter ca 20 år.

313 97 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page