top of page
81d4d6f207f7980425e1b31feb8ac36c.jpg

SUNDSHOLM

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

I Sundsholms naturreservat varvas artrika hagmarker och ett vackert kuperat kulturlandskap med gammal tallskog i en förlängning från Långhultamyren. Strax bredvid parkeringsplatsen finns en strövstig upp till en utsiktsplats där du kan se ut över reservatets åsar och terrasser som skapades under istidens slut.

På de gamla slåtterängarna, ibland enebuskar och vildapel, växer flera sällsynta växter. Här finner du bland annat slåttergubben, som enligt traditionen gav tecken att det var dags att slå ängen när sidoblommorna slog ut. Runt de soliga ängarna kan du också hitta nattviol som blommar med en härlig doft i juni-juli. Under kvällen stärks nattviolens doft och lockar till sig olika typer av svärmare.

Tallskogen österut har spontant fått växa upp på en gammal ljunghed och utvecklas på egen hand. De trädlevande svamparna timmerticka och citronticka sträcker sig ut från de döda trädstammarna och inuti dem finns en hel värld av insekter som lockar fåglar som gröngöling och andra hackspettar. Ovanför trädkronorna kan du, om du har tur, få syn på den mäktiga duvhöken när den glider runt och letar efter mindre däggdjur.

Hitta Hit:
Från riksväg 25 i Simlångsdalens centrum, följ  vägvisare mot Femsjö. Efter cirka 5 km kommer du fram till Sundshollms gård i Mahult. Tag av på väg till höger. Efter 600 m finns parkeringsplats.

Djur & Natur:
Slåttergubbe, nattviol, timmerticka, citronticka, gröngöling och duvhök.

Unnamed Road, 310 38 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page