top of page
nedladdning (1).jpg

BRÖDA

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Bröda Naturreservat ligger på norra och södra sidan om väg 25 mot Ljungby. Den norra sidan består huvudsakligen av äldre frodiga bokskogar som växer i de branta sluttningarna ner mot sjön Simlången. Intill parkeringsplatsen ligger ett flertal gårdar som omges av ett öppet kulturlandskap med åkrar och lövträdsrika betesmarker. Området genomkorsas av välnötta stigar bland skalbaggar och hackspettar.

Vid den södra delen av Bröda finner du en ung blandskog och en brant backe som är en sedan länge övergiven slalombacke. Från toppen av backen har man en vacker utsikt över skogslandskapet norrut.

313 97 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page