top of page
24006864-948hu.jpg

DANSKA FALL

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Ett av Hallands mest besökta naturreservat ligger på gångavstånd  från Simlångsdalens samhälle. I Danska Fall störtar ån Assmans vatten i trappstegsformationer ner i en djup ravin mellan stenar och klippor. Här finner du inslag av bok- och ekskog, tallmyr, sumpskog, sjöar och vattendrag i kupad terräng mellan kullar och dalgångar.

Vandra i en 100-200 år gammal, orörd skog som täcks av ovanliga lavar och mossor. Bland den levande grönskan ligger gott om gamla stubbar och döda trädstammar som ger en perfekt tillvaro för hackspettar.

Vattnet i ån följer berggrundens spricklinjer och rinner i en smal dalgång med dramatiska bergssidor vilket bildar en brant kanjon. Fallhöjden från Danska Fall till åmynningen är sammanlagt 36 meter och bildar ett flertal vackra forsar och mindre vattenfall.

Namnet Danska Fall kommer från en gammal hörsägen efter slaget vid Fyllebro i 1676. En del av den danska krigshären ska ha flytt upp längs Fylleån och sökt skydd i skogen vid fallet med svenskarna hack i häl. När de flyende danskarna sprang över en hängbro högg svenskarna av repen så att bron och danskarna föll. Mitt i ån ligger en stor sten som efter sägnen kallas Kungastenen till heder för den dåvarande svenska kungen Karl XI.

I den nedre delen av Assman kan man ana enstaka husgrunder från det gamla järnbruket Jöransfors som under 1700-talet var en av Hallands största tillverkare  av spik och redskap. Detta var en perfekt plats då man använde forsens vattenkraft och bokskogens trävaror för tillverkningen.

310 38 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page