top of page
73039534-zqViF.jpg

GÅRDSHULT
SÖDRA

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Naturreservatet Gårdshult södra består av betad ljunghed och slåttermyrar, kallad Söderängarna. Denna platts användes som odlingsmark för boskapsföda och tidvis för torvbrytning.

Till skillnad från den norra delen av Gårdshult är växer det lite blommor och örter här, men däremot har du chansen att se de flera ovanliga fågelarter. De stora hönsfåglarna tjäder och orre bjuder upp till konsert och på försommaren ankommer den långflyttande bivråken för att häcka. I gamla träd bygger den gigantiska spillkråkan bo som kan vara en halvmeter djupt och kan ta upp till en månad att hacka ut.

I den södra delen av Gårdshult är stigarna mindre och mer svårframkomliga och rekommenderas inte för barnvagn och rullstol.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page