top of page
48b13ca201890897057f19b119175903.jpg

HALLASKÅR

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Söder om Kvarnaberget löper den mindre sprickdalen Hallaskår. Den södra delen av dalen är täckt med stora mossbeklädda block och upp mot 5 meter höga klippväggar i öst. På ravinens botten växer klibbal och rönn men det som utmärker växtligheten är de ekar som  står och ligger kors och tvärs.

Om man följer den porlande bäcken som löper ner mot ett alkärr kan man ha turen att se vattenklöverns vita blomma under försommaren. Hallaskår är tyst och rofyllt med få besökare, en perfekt plats att fly storstadens stress och njuta av stillsamheten.

Det fuktiga och skuggiga mikroklimatet som skapats i dalen är optimalt för kryptogamer och du kan finna flera rödlistade lavar som grynig lundlav, mussellav och  stor knopplav samt svartbräken och stora mossmattor.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page