top of page
73038370-P4cv4.jpg

HULE

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Den norra delen av Hule naturreservat är perfekt för en lugn, varm sommardag. Här finns det ett flertal grillplatser, bord och bänkar längs med Simlångens strand. Den gamla bolmenbanan, som nu är en gång- och cykelbana går genom reservatet och erbjuder enkel framkomst för barnvagnar och rullstolsbundna.

Njut av de gula näckrosorna i sjöns kluckande vatten och ta en promenad i den nordliga hagen där du kan få se vilda prästkragar, vildapel, enbuskar och hassel eller lägg dig i skuggan under de krokiga ekarna där fåren betar.

Södra delen av naturreservatet har, till skillnad från det norra området, bland annat ett starkt kuperat landskap utan markerade vandringsleder. Sluttningarna är fyllda av skog med urskogskaraktär fyllt med döda träd, vilket ger perfekta förutsättningar för ett flertal insekter och hackspettar.

Varvat med skogen ligger ett flertal enbuskslätter som vittnar om en gammal ljunghed där djuren gick och betade under hela året. Här växer bland annat den giftiga tibasten, vildkaprifol och stensöta.

Hitta Hit:
Från väg 25 i Simlångsdalens centrum följ vägvisare mot Mahult. Sväng höger på liten grusväg vid skyltning mot båtplats. En mindre parkering finns.

Södra området nås enklast till fots eller med cykel. Från Hjältevadsbro, korsa Fylleån österut. Ca 300 m efter bron tag höger på grusväg mot reservatet. Totalt ca 1,5 km. Parkering saknas vid reservatet.

Djur & natur:
Prästkrage, vildapel, en, hassel, gul näckros, tibast, vildkaprifol och stensöta.

Unnamed Road, 310 38 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page