top of page
73038530-fRtKB.jpg

KVARNABERGET

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

I Kvarnabergets Naturreservat finner du 150-åriga ekskogar som växer och slingrar sig långsamt på den magra moränmarken. Reservatet har inga markerade stigar, men en ganska bra terräng att vandra i. Man tror att ollonsvin hölls här och att deras bökande gjorde att ekarna bredde ut sig när Tönnersjöheden började växa igen.

Liksom sina närliggande reservat, Hallaskår och Hyltan, växer det en intressant moss-, svamp- och lavflora med ovanliga arter som mussellav, grynig lundlav, stor knopplav och svampen ekskinn. På grund av den näringsfattiga marken är den övriga floran ganska sparsam. Marken täcks i huvudsak av blåbär invävda med kruståtel, blåtåtel och lingon.

Hitta Hit:
Kör från Simlångsdalen mot Tönnersjö tills vägen upphör. Följ därefter skyltarna mot Mästocka. Efter ca 3 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Kör förbi Hyltans naturreservat, efter ca 1 km är du inne i Kvarnabergets Naturreservat.

Djur & Natur:
Mussellav, grynig lundlav, stor knopplav, ekskinn, kruståtel och  blåtåtel.

Unnamed Road, 310 31 Eldsberga, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page