top of page
24065549-nGoQv.jpg

LILLARED-KLÖVABERGET

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Du bör inte lida av höjdskräck när du smyger fram till Klövabergets 30 m höga och 100 m långa klippbrant. Förutom en kittlande känsla i magen får du en vidsträckt utsikt över Simlångsdalen. Toppen av klippan är en perfekt plats att avnjuta sin medhavda matsäck.

Klippan har bildats av lodräta rörelser i jordskorpan och kallas förkastningsbrant. Samma krafter har också skapat de stenblock som ligger nedanför klippan. Dessa stenblock användes när man byggde Breareds Kyrka på 1200-talet. Om du går nedanför brantens fot kan upptäcka en 6 m bred grotta.

Skogen är fylld med pelarlika bokträd täckta med ovanliga lavar och mossor som bokkantlav, platt fjädermossa och den sällsynta bokvårtlaven. Förr i tiden var miljön öppnare när djuren gick på bete och eftersom skogen inte brukats på en lång tid har skogen en blandad miljö med sumpskog, ädellövskog, blandskog och tallskog. På våren sticker blåsippor och vitsippor upp mellan fjolårslöven och i mitten på sommaren blommar nordlundarvet med sina små vita stjärnor i tusental.

Längs den porlande bäcken kan du hitta Hallands landskapsmossa skirmossan med sina nästan genomskinliga blad. Skirmossan som är beroende av ett väldigt fuktigt mikroklimat och är därför rödlistad som nära hotad. Mellan sluttningen och bäcken lever en stor variation av landmollusker, det vill säga sniglar och snäckor.

Hitta Hit:
Från riksväg 25 i Simlångsdalens samhälle tar man avtagsväg mot "Oskarström". Efter cirka 1 kilometer finns parkeringsplats på vägens östra sida. På andra sidan vägen, en bit längre fram, finns markerad strövstig.

Djur & Natur:
Vitsippa, blåsippa, nordlundarv, bokkantlav, platt fjädermossa, bokvårtlav och skirmossa.

313 96 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page