top of page
rya-skog-naturreservat-1.jpg

ULLASJÖBÄCKEN

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Ullasjöbäckens naturreservat är ett av sydsveriges större reservat. Ibland branta bokskogsbeklädda dalgångar sträcker sig Ullasjöbäckens porlande vatten längs den slingrande dalgången.

Bokskogarna har stått på samma plats sedan 1800-talet och till skillnad från många andra platser i Sydsverige, skonades området från att omvandlas till granskog under 1900-talet. Här finns gott om ovanliga och rödlistade lavar och svampar som savlundlav, hållav, svampen ekskinn och koralltaggsvamp.

Förutom bokskogar kan du här hitta tallmossar, lövsumpskogar och mindre sjöar. Har du tur kan du få syn på den rödlistade nötkråkan med sin vitprickiga fjäderskrud eller höra den skygga skogsduvans kuttrande.

Hitta Hit:
Från Simlångsdalen åk norrut mot Oskarström. Ta av till vänster i höjd med byn Ullasjö och håll sedan vänster när vägen delar sig. Parkera på lämplig plats.

Djur & Natur:
Savlundlav, hållav, lunglav, liten ädellav, kvastmossa, kornbandmossa, ekskinn, koralltaggsvamp, lamellsnäcka, nötkråka och skogsduvan.

313 97 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page