top of page
54af14d867d035609065536de3489d0a.jpg

VEKA

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Vekas naturreservat består av två områden, en nordlig och en sydlig del. I den kuperade terrängen växer bland annat äldre bokskog där ett flertal mossor och lavar som naggbägarlaven frodas.

Från högt belägna platser har man vacker utsikt över hela Simlångsdalen, perfekt för ett fikastopp. Vid den nordliga Vekaån låg det förr i tiden flera kvarnar som tillhörde Veka by. Här kan du, med lite tur se forsärlan i sin jakt på insekter vid vattnet.

Hasselbusken är vanlig i hela området och nötterna är mat till fåglar som nötskrika och nötkråka som gärna vistas i området tillsammans med stjärtmesen. Runt om i veka växer spretiga enebuskar, dessa buskar kan bli upp till 200 år gamla och bären tar tre år på sig att mogna.

Hitta Hit:
Norra: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum tag mot Mahult. Efter 3,5 km tag vid Mahults gård in på en mindre väg åt höger, passera bron över Fylleån och fortsätt cirka 800 m fram till mindre parkering. Den södra delen nås lättast till fots eller med cykel från Veka N. Området ligger några hundra meter rakt söderut från Veka N. Parkering saknas här.

Djur & Natur:
Naggbägarlav, forsärla, nötkråka, nötskrika och stjärtmes.

313 97 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page