DSlogo

Gamla Skärkeredsbron

Gamla Skärkeredsbron är en vacker, stensatt bro som utgjorde gränsförbindelsen mellan Snöstorps- och Breareds socknar. Bron har gamla anor och var den enda broförbindelsen över Lillån i Skärkered tills väg 25 var färdig 1956. På 1960-talet var det tänkt att den skulle rivas men intresserad lokalbefolkning förhindrade det och idag står den vackert intill väg 25.