DSlogo

Fridhems Järnåldersdösen

Vid vägkanten i Fridhem finns en järnåldersdös, ett för Halland ovanligt fornminne. Graven vid Fridhem revs när vägen byggdes om, men en intresserad vägarbetare såg till att blocken ställdes tillbaka på ursprunglig plats precis i vägkanten när arbetena avslutades.