DSlogo

Esmareds Kapell

Det lilla mysiga kapellet i Esmared består av en kyrksal sammanbyggd i vinkel med ett gammalt skolhus. Detta skolhus flyttades hit från Småland 1890 och användes just som en skola fram tills att kapellet uppfördes 1913 efter ritningar av kontraktsprost Richard Conricus.

Utanför kapellet står en klockstapel som 1999 skänktes av bönderna i området. 2017 renoverades interiören och kapellet fick nytt golv och nymålade väggar.