DSlogo

Breareds Kyrka

Breareds kyrka har sitt ursprung i medeltiden, kanske så tidigt som 1200-talet. När du kliver genom kyrkporten kan du studera takmålningar och träsnideri från 1700-talet i form av en basunängel. Kyrkan är uppförd av putsad gråsten i romansk stil med ursprungligt rak koravslutning.

1563, under det nordiska sjuårskriget, brändes kyrkan av svenskarna men återuppbyggdes på de medeltida murarna. Predikstolen är från 1593 och har i fyra fält skulpturer av evangelisterna. På den gamla kyrkogårdens sydvästra hörn finns författaren Fredrik Ströms gravplats.