DSlogo

Björkelund

Björkelunds gård ligger naturskönt vid Fylleån strax sydväst om Simlångsdalen och drivs av Halmstads naturskyddsförening. Fastigheten består av ett enkelt boningshus med kringliggande ekonomibyggnader, är 30 hektar stor och består av en mångfald av miljöer där skog, våtmarker, hed, ängs- och naturbetesmarker bildar en vacker mosaik.

Björkelunds vackra omgivningar är väl värda att utforska. En 2,5 km lång markerad naturstig går längs med Fylleån och upp genom betesmarken, heden och slåtterängen. Vid stigens början kan man plocka upp en broschyr som berättar om vilka växter och djur man kan se när man vandrar längs med leden. Här finns också möjlighet att testa sina trädkunskaper, varför inte tävla med en kompis?

Kontakt:
Skärkered Björkelund 185
310 38 Simlångsdalen