DSlogo

Askarebygget

Vid gården Askarebygget, strax söder om Bygget, dyker den fridlysta blåsippan upp i mängder under vårsolen.

Björkelund
Björkelund gårds vackra omgivningar är värda att utforska. Här finns också möjlighet att testa sina trädkunskaper, varför inte tävla med en kompis?

Breareds Kyrka
Breareds kyrka har sitt ursprung i medeltiden, kanske så tidigt som 1200-talet. Kyrkan är uppförd av putsad gråsten i romansk stil.

Breareds Lanthandelsmuseum 
Lanthandeln byggdes på 1800-talet och har en tillhörande bostad från 1920- till 1940-talet samt ett skolmuseum.

Danska Fall

I Danska Fall störtar ån Assmans vatten i trappstegsformationer ner i en djup ravin mellan stenar och klippor. 

Esmareds Kapell
Det lilla mysiga kapellet i Esmared består av en kyrksal sammanbyggd i vinkel med ett gammalt skolhus. 

Fridhems 
Järnåldersdösen

Vid vägkanten i Fridhem finns en järnåldersdös, ett för Halland ovanligt fornminne. 

Gamla Skärkeredsbron
Gamla Skärkeredsbron är en vacker, stensatt bro som utgjorde gränsförbindelsen mellan Snöstorps- och Breareds socknar. 

Gårdshults Tullkvarn
Vid Gårdshults norra naturreservat ligger denna kvarn som användes för att ta upp tullavgift.

Hjärtevadsbron
Den stenbro som går österut mot Ljungby på väg 25 heter Hjärtevadsbron. Namnet kommer från en sägen som återberättas i boken Folket i Simlångsdalen.

Jöransfors
I den nedre delen av Assman kan man ana enstaka husgrunder från det gamla järnbruket Jöransfors.

Klockareängen
Klockarängen är en naturskön äng söder om Breareds kyrka. Perfekt för en picknick! 

Lurehus
Längs vägen mellan Ryaberg och Torup står en liten stuga med anor från medeltida byggnadssätt med timrade knutar och längsgående ryggås. 

Riksgränsen
Ett minnesmärke där den gamla landskapsgränsen mellan Halland och Småland och den tidigare riksgränsen mellan Danmark och Sverige gick. 

Rödeken
Här har någon planterat en rödek, ett träd som i vilt tillstånd endast lever i Nordamerika.

Svalilts Skvaltkvarn
Förr hade varje by sin egen lilla skvaltkvarn. Svalilts skvalta ligger längs Vekaån, sydöst om byn.

Tolarpsfallen
Tolarpsfallen är en runt 100 meter lång forssträcka i Fylleån med gyllenbrunt vatten som färgats av den omgivande naturen.