DSlogo

Svarta Klippan Naturreservat

Svarta klippan är en närmare 100 meter hög brant på östra sidan av Fylleåns dalgång. I branten klättrar en urskogslik bokskog. Från toppen av branten har man en enastående utsikt över dalen och västerut mot Stavsbjärs naturreservat.

Bokskogen som växer här finn med på en karta från 1650, vilket innebär att några av bokarna här har en ålder på över 300 år. De gamla bokarna agerar hotell åt ett flertal rödlistade mossor och lavar som den sällsynta levermossan pepparporella och sydkvastmossa. Mellan stenblocken som ligger pö om pö växer det två meter höga gräset hässlebrodd som blommar i juni-juli.

I de gamla, döda trädstammarna frodas en mängd av insekter vilket lockar fåglar som skogsduva, nötväckan och större och mindre hackspett. Om man beger sig österut mot Kilastugan, finns det ett område med förhistoriska stenrösen som har omringat odlingar.

Hitta Hit:
Kör från Simlångsdalen mot Ryaberg/Mjälahult. Sväng höger mot Bårared i Ryaberg. Sväng vänster cirka 200 meter efter Fylleån, och därefter höger efter ytterligare 100 meter. Vid vägen slut finns en parkeringsplats.

Djur & Natur:
Hässlebrodd, skogsbräsma, röd knopplav, liten ädellav, örtlav, pepparporella, sydkvastmossa, skogsduva, nötväcka och större och mindre hackspett.