DSlogo

Råmebo Naturreservat

Större delen av Råmebo utgörs av gammal bokskog där den äldsta boken är över 300 år. Skogen är fylld med stubbar och fallna träd, vilket är en perfekt miljö för kryptogamer som lavar, mossor och svampar. Det finns även gott om skalbaggar, till exempel Hallands landskapsinsekt ollonborren som livnär sig på blad från lövträden.

I den norra delen av reservatet finns en mosse där bland annat myrliljan blommar på högsommaren med sina klargula småblommor på ett långsmalt ax. Söder om reservatet ligger Råmebo gård som nu är en hembygdsgård.

Hitta Hit:
Från riksväg 25 i Simlångsdalen tar man avtagsväg mot Oskarström. Efter cirka 6 kilometer ligger reservatet och en parkering på höger sida av vägen. 

Djur & Natur:
Myrlilja, ollonborre, blåbär, ekorrbär, skogsstjärna och harsyra.