DSlogo

Kvarnaberget Naturreservat

I Kvarnabergets Naturreservat finner du 150-åriga ekskogar som växer och slingrar sig långsamt på den magra moränmarken. Reservatet har inga markerade stigar, men en ganska bra terräng att vandra i. Man tror att ollonsvin hölls här och att deras bökande gjorde att ekarna bredde ut sig när Tönnersjöheden började växa igen.

Liksom sina närliggande reservat, Hallaskår och Hyltan, växer det en intressant moss-, svamp- och lavflora med ovanliga arter som mussellav, grynig lundlav, stor knopplav och svampen ekskinn. På grund av den näringsfattiga marken är den övriga floran ganska sparsam. Marken täcks i huvudsak av blåbär invävda med kruståtel, blåtåtel och lingon.

Hitta Hit:
Kör från Simlångsdalen mot Tönnersjö tills vägen upphör. Följ därefter skyltarna mot Mästocka. Efter ca 3 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Kör förbi Hyltans naturreservat, efter ca 1 km är du inne i Kvarnabergets Naturreservat.

Djur & Natur:
Mussellav, grynig lundlav, stor knopplav, ekskinn, kruståtel och  blåtåtel.