DSlogo

Hallaskår Naturreservat

Söder om Kvarnaberget löper den mindre sprickdalen Hallaskår. Den södra delen av dalen är täckt med stora mossbeklädda block och upp mot 5 meter höga klippväggar i öst. På ravinens botten växer klibbal och rönn men det som utmärker växtligheten är de ekar som  står och ligger kors och tvärs.

Om man följer den porlande bäcken som löper ner mot ett alkärr kan man ha turen att se vattenklöverns vita blomma under försommaren. Hallaskår är tyst och rofyllt med få besökare, en perfekt plats att fly storstadens stress och njuta av stillsamheten.

Det fuktiga och skuggiga mikroklimatet som skapats i dalen är optimalt för kryptogamer och du kan finna flera rödlistade lavar som grynig lundlav, mussellav och  stor knopplav samt svartbräken och stora mossmattor.

Hitta Hit:
Kör från Simlångsdalen mot Tönnersjö tills vägen upphör. Följ skyltarna mot Mästocka. Efter ca 3 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Kör igenom Hyltan och Kvarnaberget, strax efter går en mindre väg in åt vänster. Efter 1 km är du framme i reservatet. Parkering saknas.

Djur & Natur:
Klibbal, vattenklöver, grynig lundlav, mussellav, stor knopplav, svartbräken.