DSlogo

Gårdshult Södra Naturreservat

Naturreservatet Gårdshult södra består av betad ljunghed och slåttermyrar, kallad Söderängarna. Denna platts användes som odlingsmark för boskapsföda och tidvis för torvbrytning.

Till skillnad från den norra delen av Gårdshult är växer det lite blommor och örter här, men däremot har du chansen att se de flera ovanliga fågelarter. De stora hönsfåglarna tjäder och orre bjuder upp till konsert och på försommaren ankommer den långflyttande bivråken för att häcka. I gamla träd bygger den gigantiska spillkråkan bo som kan vara en halvmeter djupt och kan ta upp till en månad att hacka ut.

I den södra delen av Gårdshult är stigarna mindre och mer svårframkomliga och rekommenderas inte för barnvagn och rullstol.

Hitta hit:
Från väg 25 i Simlångsdalen. Följ skyltar mot Tönnersjö cirka 5 kilometer tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 3 kilometer tar du höger och följer vägen in till reservatet.

Djur & Natur:
Orre, tjäder, spillkråka, bivråk, duvhök, gröngöling.