DSlogo

Gårdshult Norra Naturreservat

Naturreservatet Gårdshult norra består av ålderdomliga kulturlandskap och vackra gärdsgårdar. Slå dig ner vid ån Assman, njut av tidlösheten och lyssna till vattenbruset. Glöm inte fikakorgen.

I den norra delen av ligger byn Gårdshult på en höjd, omgiven av små allmogeåkrar, blomsterrika slåtterängar och långa fägator som vittnar om den tid när djur släpptes ut till bete.

Under sommaren fylls markerna med  pastellfärgade örter, lättvingade fjärilar och underbara dofter. Ett flertal ovanliga arter såsom grönvit nattviol och gökärt växer runt ängarna och längs med mossen växer myrlijan.

Ån Assman sträcker sig genom reservatet och vidare ner mot Danska Fall. I ån växer den busklika och ovanliga ormbunken safsa(kungsbräken) längs med de vattendränkta sidor kan du finna klockgentiana och tätört.

Hitta Hit:
Från väg 25 i Simlångsdalen. Följ skyltar mot Tönnersjö cirka 5 kilometer tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 2,5 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Djur & Natur:
Grönvit nattviol, slåttergubbe, svinrot, jungfrulin, gökärt, knägräs, myrliljor, blåklint, spikvallmo, åkerskallra, linsnärja, oljedåra, jättespärgel, safsa(kungsbräken), klockgentiana, tätört, vaxskivlingar, jordtungor, strömstare, forsärla.