DSlogo

Bröda Naturreservat

Bröda Naturreservat ligger på norra och södra sidan om väg 25 mot Ljungby. Den norra sidan består huvudsakligen av äldre frodiga bokskogar som växer i de branta sluttningarna ner mot sjön Simlången. Intill parkeringsplatsen ligger ett flertal gårdar som omges av ett öppet kulturlandskap med åkrar och lövträdsrika betesmarker. Området genomkorsas av välnötta stigar bland skalbaggar och hackspettar.

Vid den södra delen av Bröda finner du en ung blandskog och en brant backe som är en sedan länge övergiven slalombacke. Från toppen av backen har man en vacker utsikt över skogslandskapet norrut.

Hitta Hit:
I Simlångsdalen följ väg 25 österut över Hjärtevadsbron. Strax därefter finns gul skylt mot Bröda där också parkering finns.

Djur & Natur:
Grönsångare, taltrast, strömstare. Klibbal, blodrot.