DSlogo

Alenäs Naturreservat

Naturresarvatet Alenäs består av sjöar och öppna våtmarker kringvärvade av barr- och lövsumpskog. I det stiglösa reservatet finns också slingrande gamla åkrar som värvas med ekbevuxna kullar med rötter från medltiden. Dessa åkrar tillhörde Alenäs Gård som låg här så sent som på 1800-talet då kullarna användes som slåtterängar. Runt åkrarna sträcker sig gamla stenrösen som byggts av flera generationer bönder när de plockat stenar från sina åkrar.

På 1880-talet gjordes en sjösänkning av en grund vik i sjön Stora Frillen då man ville skapa ny mark att odla på. Den nya marken var dessvärre inte bra nog att odla på och man täckte istället den gamla sjöbottnen med gran. Man kan än idag se den gamla strandlinjen i naturen vid den nu blåbärsristäckta granskogen.

I Alenäs varierande och fridfulla natur kan man både se och höra gott om fåglar. Omgivningen är känt bland fågelskådare som en utmärkt ugglelokal med frekventa observationer av pärluggla, sparvuggla och kattuggla. Man kan också se trana, skogssnäppa, enkelbeckasin och blå kärrhök.

Hitta Hit:
Från vägen mellan Simlångsdalen och Femsjö, ca 2 kilometer norr om Bygget sväng mot Pickelsbo. Efter 3 kilometer tag höger på skogsbilväg och fortsätt någon km fram till Alenäs där man kan parkera.

Djur & Natur: 
Pärluggla, sparvuggla och kattuggla, trana, skogssnäppa, enkelbeckasin och blå kärrhök.