DSlogo

- En sägenomspunnen och naturskön trakt 
där Fylleån på sin väg mot havet bildar ett långsmalt sjösystem med sjöarna Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången och Brearedssjön. 
 
I början av 1900-talet fick hållplatsen vid Bolmenbanan heta Simlångsdalen istället för Breared för att undvika förväxling med orter som Bredaryd. Men fortfarande heter församlingen och mycket annat Breared. Namnen flyter i varann och förvillar den ovane.

Den gamla kyrkbyn Breared var en handels- och mötesplats på vägen mellan Växjö och Halmstad, som under 1600-talet gav upphov till en gästgivargård - ja faktiskt flera. 
 
Simlångsdalen är en karaktärsfull bygd runt sjöarna med stark bygdegemenskap och kulturtradition. Naturen och upplevelserna i det fria är viktiga för oss. Att utvecklas i liten skala och på naturens villkor. Det är så vi vill ha det. 
 
Vi vill gärna dela med oss. 
 
Välkommen!

Folket i Simlångsdalen