DSlogo

Yasjön och Nejsjöns fiskevårdsområde omfattar de tre sjöarna Yasjön, Åbrunnen och Nejsjön. Här kan du bland annat fiska  abborre, regnbåge, gädda, ål, mört, småsik och brax.

Fiskekort köps på plats.

Contact:
Anders Ekeroth
Tel. 0709 350 376 

Gunn Svensson
Tel. 0702 385 890 

Enis Törnsjö
Tel. 0708 347 504, boat rentals