top of page
V__F3A8.jpg

SUTAREBO

NATUR • ÄVENTYR • HISTORIA

EN UNIK UPPLEVELSE

Sutarebo naturreservat är en blandskog som huvudsakligen består av tall och bok. Ekhagar och jordbruksmark inramade av hasselbuskage ligger på den västra gränsen och vittnar om en svunnen tid. De tre gårdarna som ligger i området finns omnämnda redan 1697.

Norr om reservatet ligger Simlångsgården, en utmärkt plats att utgå ifrån med både information om strövstigar och parkering. Sutarebo ligger i en brant sluttning som genomkorsas av två större sprickdalar i. Den nordöstra dalen är en ravin med dramatiska sluttningar och urskogsartad miljö.

Den höga luftfuktigheten här är grundläggande för ett flertal ovanliga växter så som gullpudra, skogsbräsma och dvärghäxört. Här trivs också lavar och mossor och man kan hitta den sällsynta dunmossan och lunglaven.

Österut går en gammal fägata där djuren slussades ut på bete. Den är avgränsad med stenmurar för att skydda den odlade jorden när kreaturen travade ut. Namnet Sutarebo är daterat långt tillbaka i tiden då ordet sutare är ett gammalt ord för skomakare.

Hitta Hit:
Från väg 25 i Simlångsdalen sväng mot Mahult och sedan mot Gyltige. Strax efter Gyltigesjön och Simlångsgården går mindre väg till höger mot Håralt. Reservatet ligger utmed vägen.

Djur & Natur:
Gullpudra, skogsbräsma, dvärghäxört, dunmossa och lunglav.

313 97 Simlångsdalen, Sverige

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Destination Simlångsdalen
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen

Telefon (Tallhöjden): 035 70 245

bottom of page